Hur man kan få medarbetare att ändra sin livsstil

En svår uppgift som många ställs inför idag är att ändra sin livsstil. Det finns ett antal tekniker för hur man kan hjälpa andra med detta, men kunskapen om vad som fungerar och inte fungerar är det sämre med. I denna artikel beskriver en av de mer kända amerikansk experterna hälsoförändring på arbetsplatsen utifrån fyra områden; insikt, motivation, kunskap och möjlighet.

Läs hela artikeln